Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 239183087 alebo použite FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

HyFleet: FlixMobility, Freudenberg a ZF spoločne postavia prvý ekologický diaľkový autobus na vodík

FlixBus s vodíkovým pohonem

Do roku 2024: Cieľom FlixMobility je uviesť na trh prvý diaľkový autobus poháňaný vodíkom. Budúcnosť mobility môže byť zelená vďaka bezemisnému cestovaniu s vodíkovým pohonom na základespoluprácie s Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems a ZF Friedrichshafen AG

Tlačova správa 10/11/21

++ Spoločnosť FlixMobility sa zúčastňuje výskumného projektu HyFleet

++ Vývoj vysoko výkonného systému palivových článkov, ktorý úplne nahradí konvenčné dieselové pohony a dosiahne uhlíkovú neutralitu

++ Do roku 2024: Cieľom FlixMobility je uviesť na trh prvý diaľkový autobus poháňaný vodíkom ++ Budúcnosť mobility môže byť zelená vďaka bezemisnému cestovaniu s vodíkovým pohonom

++ Spolupráca s Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems a ZF Friedrichshafen AG

Mníchov 10. novembra 2021 –FlixMobility, popredná technologická spoločnosť pre udržateľnú a intermodálnu mobilitu, sa spolu so svojimi partnermi Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems a ZF Friedrichshafen AG podieľa na nedávno spustenom výskumnom projekte HyFleet. Projekt je financovaný nemeckým Spolkovým ministerstvom dopravy a digitálnej infraštruktúry a partnermi projektu. Zameriava sa na vývoj vysoko výkonného systému palivových článkov pre diaľkové autobusy s cieľom uviesť do života udržateľnú mobilitu bez emisií CO2. Po vyvinutí tejto technológie plánuje spoločnosť FlixMobility do roku 2024 v Európe testovať a postupne uvádzať do prevádzky autobusy poháňané palivovými článkami a nastoliť tak nové štandardy v diaľkovej doprave. Ako pridružený partner sa na projekte podieľa klimatická mimovládna organizácia atmosfair, v budúcnosti sa k nemu pripojí aj významný európsky výrobca autobusov.

André Schwämmlein, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti FlixMobility k projektu uvádza: "Sme hrdí na to, že sa spoločne s firmami Freudenberg a ZF podieľame na projekte HyFleet, ktorého cieľom je do roku 2024 vyvinúť prvý diaľkový autobus poháňaný palivovými článkami v Európe. Technológia pohonu palivovými článkami je súčasťou zelenej revolúcie v mobilite a dáva výrobcom autobusov šancu formovať budúcnosť udržateľnej mobility. Týmto projektom pokračujeme v našej ceste za udržateľnou a cenovo dostupnou mobilitou pre milióny ľudí. Pracujeme plne v súlade s cieľmi EÚ a Nemecka na dosiahnutí uhlíkovej neutrality a sme pripravení priložiť ruku k dielu. S radosťou sledujeme, že nemecká vláda uznáva nutnosť urýchliť dekarbonizáciu dopravného sektora a je pripravená podporiť hromadnú dopravu na tejto ceste."

Vďaka modernému vozovému parku a vysokej kapacite sú diaľkové autobusy spoločnosti FlixMobility už dnes jedným z najekologickejších dostupných dopravných prostriedkov. Zákazníci môžu kompenzovať svoje emisie CO2 už pri nákupe lístka. Spoločnosť FlixMobility je lídrom v inováciách, v júli 2021 úspešne uviedla na trh autobusy poháňané bioplynom, E-busy a diaľkový autobus vybavený solárnymi panelmi. Teraz chce spoločnosť posunúť udržateľnú mobilitu ešte o krok ďalej.

Vitajte v budúcnosti: FlixBus sa zameriava na technológiu palivových článkov

V priemere každá cesta diaľkovým autobusom na vzdialenosť 400 km ušetrí 6,6 kg emisií CO2 na cestujúceho prechodom z osobného automobilu na diaľkové autobusy. Praktické riešenie pre úplne uhlíkovo neutrálnu prevádzku flotíl diaľkových autobusov v pravidelnej prevádzke však stále chýba. To je dôvod, prečo spoločnosti FlixMobility, Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems a ZF Friedrichshafen AG spoločne vyvíjajú revolučné riešenie mobility.

V skutočnosti vedie jeden cestujúci k emisiám 26 gramov oxidu uhličitého na kilometer jazdy. Pri ceste z Mníchova do Berlína by to predstavovalo približne 15,6 kg CO2. V porovnaní s letom, ktorý na rovnakej ceste spôsobí zhruba 143 kg ekvivalentu CO2, je to veľmi malé množstvo. Spoločnosť FlixMobility počíta, že plánované autobusy s palivovými článkami poháňané zeleným vodíkom ušetria 100 % emisií, čo povedie k ekvivalentu 0 g CO2.

Zatiaľ čo autobusy pohaňané vodíkom už premávajú na mestských trasách, riešenie pre diaľkové autobusy stále chýba, a to predovšetkým vzhľadom na mimoriadnu náročnosť prevádzky diaľkových autobusov: Autobusy FlixBus ročne najazdia približne 200 000 km, pričom denne je to aj viac ako 1 000 km, obvykle len s krátkymi zastávkami. V závislosti od počtu vodičov zapojených do cesty si autobus musí zo zákona urobiť prestávku po 4,5 hodinách jazdy, ktorá dosiahne zhruba po 450 km. Z tohto dôvodu by každá alternatíva autobusu s dieselovým motorom mala byť schopná prejsť minimálne 500 km pred doplnením paliva. Vodík ponúka skvelé príležitosti, pretože bude schopný dosiahnuť požadovaný dojazd alebo dokonca viac a doba tankovania bude rovnako krátka ako pri autobusoch na naftu. Dieselové autobusy vo vozovom parku spoločnosti FlixBus tak môžu byť v budúcnosti nahradené autobusmi s palivovými článkami.

V prvej fáze projektu HyFleet financovaného nemeckým Spolkovým ministerstvom dopravy a digitálnej infraštruktúry vyvíja spoločnosť Freudenberg systém palivových článkov s dlhým dojazdom, ktorý bude testovaný priamo v predvádzacom autobuse. "Potrebujeme riešenia pre dlhé vzdialenosti," povedal Claus Möhlenkamp, generálny riaditeľ spoločnosti Freudenberg Sealing Technologies. "S naším systémom palivových článkov takéto riešenie máme. Spoločne s našimi partnermi, ZF Friedrichshafen AG a FlixBus, teraz vyvíjame vedecký základ pre rýchlu industrializáciu a rozšírenie technológie."

Vodík: ako sa využíva najbežnejší prvok vo vesmíre

Samotný vodík je prchavý a obvykle nemá ani vôňu ani farbu. Jeho plynná molekula pozostáva z dvoch atómov, ktoré je nutné skladovať pod vysokým tlakom – ideálne v dôkladne uzavretých nádržiach alebo fľašiach s plynom. Vodík sa usiluje o jedinú vec: znovu sa spojiť s kyslíkom a stať sa vodou. Energiu, ktorá je potrebná na túto interakciu, potom vodík opäť čiastočne uvoľní. Tento efekt je možné využiť v palivovom článku na výrobu a využitie energie, ktorá je uhlíkovo neutrálna. Aby bolo možné v budúcnosti prevádzkovať vodíkové autobusy úplne bez emisií, plánuje spoločnosť FlixMobility využívať na prevádzku iba ekologický vodík vyrobený udržateľnými metódami a obnoviteľnú energiu. Na dosiahnutie tohto cieľa bude spolupracovať s poskytovateľmi bezemisnej infraštruktúry a energie.

Tlačová správa v pdf