§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Straty & Nálezy

Nechali ste niečo v autobuse zo všetkého toho rozrušenia, očakávania či uvoľnenia?
Alebo ste v niektorom z našich autobusov našli niečo, čo vám nepatrí?

Žiadny problém! Jednoducho vyplňte formulár o stratách a nálezoch uvedený nižšie. Pomôžeme vám čo najrýchlejšie.

Upozorňujeme, že na otázky týkajúce sa strát a nálezov odpovedáme len písomne.

Osobné údaje

Cestovné údaje

Uveďte presné údaje o ceste (štart, destinácia, dátum a čas) a, ak to je možné, číslo rezervácie.

Opis stratenej veci

Čím detailnejší opis stratenej alebo nájdenej veci uvediete, tým rýchlejšie ju pohľadáme alebo nájdeme jej vlastníka.

Farba, veľkosť, nápis, značka, sériové číslo atď.
* Povinné pole