COVID-19: Časté otázky

Odbavenie a správanie sa na palube:

V krajinách, kde je zakrytie úst a nosa povinné, sú zákazníci povinní nosiť rúško alebo inú ochranu nosa a úst pri nástupe a po celú dobu cesty autobusom. Zákazníci budú o povinnosti mať rúško informovaní pri nákupe cestovného lístka, čo im dáva dostatok času na zaobstaranie si rúška alebo inej ochrany nosa a úst. Zákazníci bez rúška alebo inej ochrany úst nemôžu vstúpiť na palubu našich autobusov.

Cestujúci sú povinní nosiť rúško alebo inú ochranu, ktorá zakrýva ústa a nos a to pri nástupe a po celú dobu cesty na palube FlixBusu.

Deti musia mať takisto zakryté ústa a nos, napríklad rúškom, pri nástupe a po celú dobu cesty FlixBusom. Hranica veku závisí od nariadení jednotlivých krajín, na Slovensku je to od 3. roku dieťaťa.

Cestujúci budú o povinnosti mať zakrytú tvár informovaní pri nákupe cestovného lístka, čo im dáva dostatok času na zaobstaranie si rúška alebo inej ochrany nosa a úst. Cestujúci si pri nástupe do autobusu nemôžu rúško kúpiť u vodiča. Cestujúcim bez rúška môže byť zmenený cestovný lístok na neskorší spoj tak, aby mali dostatok času si nejaké rúško zaobstarať.

Nie, nosenie rukavíc nie je povinné.

Nie, vodiči nebudú merať cestujúcim teplotu pred nástupom do autobusu. Naliehavo však žiadame všetkých našich cestujúcich, aby v prípade, ak sa necítia dobre necestovali a svoj zdravotný stav konzultovali s lekárom.

Áno, všetky naše autobusy majú najmodernejšiu klimatizáciu, ktorá cirkuluje a filtruje vzduch v autobuse. Vodiči autobusov takisto zaisťujú, aby boli na autobusových zastávkach otvorené predné aj zadné dvere autobusu kvôli prísunu čerstvého vzduchu. Filtre klimatizácie pravidelne čistíme a snažíme sa tak zaistiť, aby bol v našich autobusoch čerstvý vzduch.

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť a pohodlie našich zákazníkov, vodičov a zamestnancov. Nastupovanie a vystupovanie je možné výhradne zadnými dverami a je pod dohľadom vodiča autobusu a personálu autobusových staníc. Žiadame našich cestujúcich, aby boli trpezliví a dodržiavali odporúčanú vzdialenosť pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu.

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť a pohodlie našich zákazníkov, vodičov a zamestnancov. Zastávky budú vykonávané z technických a prevádzkových dôvodov podľa potrieb cestujúcich. Vodiči autobusov takisto zaistia, aby boli na autobusových zastávkach otvorené predné aj zadné dvere autobusu kvôli prísunu čerstvého vzduchu.

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť a pohodlie našich zákazníkov, vodičov a zamestnancov. Riaďte sa prosím pokynmi vodičov autobusov/personálu autobusových staníc, aby ste pri nástupe do autobusu a pri nakladaní a vykladaní batožiny z batožinového priestoru dodržali bezpečnú vzdialenosť 2 metre. Cestujúci si batožinu vyložia a naložia sami podľa pokynov zamestnancov FlixBusu. Pokiaľ budú potrebovať pomoc, personál im samozrejme pomôže. Nastupovanie a vystupovanie je možné výhradne zadnými dverami a je pod dohľadom vodiča autobusu a personálu autobusových staníc. Žiadame našich cestujúcich, aby boli trpezliví a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu.

Našim cestujúcim odporúčame, aby si dezinfikovali ruky a batožinu potom, čo si ju prevezmú. Takisto môžu použiť rukavice na jedno použitie.

Pri nástupe do autobusu je nutné vždy používať dezinfekčné prostriedky. Počas prestávok závisí zakrytie úst a nosa na nariadeniach úradov v konkrétnej krajine a na bezpečnej vzdialenosti.

Dodatočnú batožinu, špeciálne vybavenie a bicykle je možné zakúpiť on-line pri nákupe cestovného lístka a my sa snažíme všetkých našich cestujúcich povzbudiť, aby tak urobili. Platba v hotovosti priamo u vodiča však zostáva aj naďalej možná (pokiaľ je dostatok miesta).

Vodič alebo personál FlixBusu vám ukáže vaše nové miesto. Prostredníctvom nášho kontaktného formulára sa s nami môžete spojiť ohľadom úhrady nákladov za rezerváciu sedadla.

Do autobusu môžete nastúpiť s akýmkoľvek platným cestovným lístkom. Väčšina papierových lístkov obsahuje QR kód, ktorý bude naskenovaný. V niektorých krajinách existujú cestovné lístky bez QR kódu, naši vodiči alebo personál autobusových staníc ich bezkontaktne skontrolujú. Aj naďalej je tak možné cestovať našimi autobusmi iba s vytlačeným cestovným lístkom.

Pred cestou do zahraničia prosím skontrolujte podmienky vstupu do jednotlivých krajín na stránkách MZV SR nebo na stránkách EU.

Počas rezervácie cestovného lístka na FlixBus vyplňujete meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo, čo sú údaje, ktoré si príslušný úrad od nás môže vyžiadať, pokiaľ to bude nevyhnutné.

Predajne a stanice:

Pokiaľ nám to situácia dovolí, bude na nástupištiach značka symbolizujúca dvojmetrové rozostupy. Tam, kde to možné nie je, povzbudzujeme cestujúcich aby rešpektovali vládne nariadenia a správali sa k sebe zodpovedne. Dodržujte prosím patričné rozostupy v záujme bezpečnosti seba a svojho okolia.

Áno, tam, kde to bolo umožnené aj predtým, môžu zákazníci aj naďalej platiť v hotovosti. Napriek tomu však odporúčame platiť za cestovné lístky a batožinu radšej bezhotovostnou formou.

Všeobecné otázky:

FlixMobility vývoj situácie okolo koronavírusu pozorne sleduje a je v kontakte s príslušnými úradmi. Bezpečnosť zákazníkov, vodičov a zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou. V súčasnej dobe nie sme schopní upresniť, ako dlho budú špeciálne bezpečnostné pokyny platiť.

Bezpečnosť zákazníkov, vodičov a zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou. Naše dodatočné bezpečnostné a hygienické predpisy prekračujú minimálne zákonné požiadavky. Autobusy sú po každej jazde dôkladne vyčistené, dezinfikované a vetrané. Ďalšie čistenie a dezinfekcia sa uskutočňuje na hlavných autobusových staniciach. Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu, obmedzenie pohybu na palube autobusu a dôkladné čistenie, rovnako ako zakrytie úst a nosa po celú dobu cesty, zaručujú veľmi dobrú ochranu. To mimo iného potvrdzuje aj rozhodnutie EÚ o letovej prevádzke. V súčasnej dobe sme počet predávaných sedadiel v autobuse neznížili, takéto opatrenie by vážne ovplyvnilo finančnú životaschopnosť našich dopravných partnerov, najmä v tak ťažkej situácii ako dnes.

V prípade medzinárodných spojov sa riadime nariadeniami všetkých krajín, ktorými linka prechádza. O prípadných odlišnostiach v bezpečnostných pokynoch medzi nástupnou a výstupnou stanicou zákaznikov informujeme počas rezervácie cestovného lístka, rovnako ako ich pripomenieme aj pred samotnou cestou.

Všetky spoje, na ktoré je možné si počas nasledujúcich troch týždňov zakúpiť cestovný lístok, by mali ísť podľa plánu. V nasledujúcich týždňoch pridáme na náš web ďalšie spoje. Vzhľadom k tomu, že sa situácia neustále mení, môže dôjsť k zmenám u spojov, pri ktorých je dátum odjazdu viac než tri týždne. V prípade zmeny vás však budeme v predstihu informovať.