§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Batožina vo FlixBuse

Každý FlixBus autobus má, samozrejme, dosť miesta na batožinu. Na čo najpríjemnejšiu a najpohodlnejšiu jazdu vás prosíme, aby ste si dôkladne prečítali tieto body.                                                                                                                             

Váš lístok vo všeobecnosti zahŕňa bezplatnú dopravu:

  •     jedného kusu príručnej batožiny (max. 42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg),
  •     1 kus cestovnej batožiny (max. 80 x 50 x 30 cm, nepatrne odlišné rozmery pri maximálnom obvode všetkých strán 160 cm sú prípustné, max. 20 kg)

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby sa príručná batožina dala uložiť do priehradiek nad sedadlom a únikové cesty tak zostali voľné. Dbajte na to, aby ste mali všetku batožinu označenú menom a adresou na zamedzenie prípadným nejasnostiam. Naši priateľskí šoféri vám radi pomôžu naložiť batožinu do batožinových priestorov.

Nadpočetná batožina

Nesmie presiahnuť rozmery a hmotnosť cestovnej batožiny a môže sa prepravovať za poplatok 2 €. Musí sa rezervovať počas procesu rezervácie alebo sa musí zaregistrovať cez zákaznícku linku. Vo všeobecnosti nemôžeme zaručiť prepravu viac ako jedného kusu cestovnej batožiny.

Nadrozmerná batožina

Za batožinu, ktorá je väčšia ako cestovná batožina, sa platí poplatok 9 €. Obvod batožiny (výška v cm + šírka v cm + hĺbka v cm) batožiny nesmie byť väčší ako 240 cm a môže mať maximálne 30 kg. Okrem toho musí byť nadpočetná batožina (ak to je pre cestu možné) nahlásená počas rezervácie alebo nahlásená a potvrdená po rezervácii, najskôr však 48 hodín pred odjazdom autobusu, telefonicky na zákazníckom servise*. Jeden cestujúci si môže zobrať len jeden kus nadrozmernej batožiny a nárok na nadrozmernú batožinu neexistuje. Za nadrozmernú batožinu sa považujú napr. lyže a hudobné nástroje (odporúča sa preprava v pevných obaloch). Pre bicykle a ortopedické pomôcky patria osobitné ustanovenia. Niektoré predmety sú vylúčené z prepravy.

Ďalšie informácie o pravidlách a predpisoch týkajúcich sa prepravy batožiny v našich autobusoch nájdete v prepravných podmienkach.

Bicykle

Mnohé naše autobusy umožňujú prepravu bicykla štandardnej veľkosti a bez prídavných konštrukcií (max. hmotnosť 25 kg). Bicykel môžete pridať počas rezervácie za príplatok 9 € za kus. Počet bicyklov, ktoré si chcete zobrať, vyberiete pri výbere počtu cestujúcich.

Bicykle sa prepravujú na nosičoch bicyklov. V osobitných prípadoch je preprava možná len vo vhodných obaloch v batožinovom priestore (napr. skladací bicykel). V takomto prípade musíte vopred zavolať zákazníckym službám a registrovať bicykel (pozri pravidlá pre špeciálnu batožinu).

Elektrické bicykle, bicykle Pedelec, tandemové a trojkolesové bicykle sa neprepravujú na nosičoch bicyklov.

Detské kočíky/invalidné vozíky/pomôcky na chodenie

Detské kočíky, invalidné vozíky a pomôcky na chodenie možno v niektorých našich autobusoch prepravovať bezplatne. Invalidné vozíky a pomôcky na chodenie treba zaregistrovať najneskôr 36 hodín pred odchodom*. Detské kočíky sa považujú za nadrozmernú batožinu a treba ich zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odchodom*.

Upozorňujeme, že z bezpečnostných dôvodov možno invalidné vozíky prepravovať, len ak sú skladacie a bez elektrického prístroja.

Hudobné nástroje

Hudobné nástroje, ktoré nepresahujú hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), možno prepravovať bezplatne v priehradke pre cestujúcich namiesto bežnej príručnej batožiny. V priehradkách pre cestujúcich môžete mať uloženú buď príručnú batožinu alebo hudobný nástroj.

Hudobné nástroje, ktoré sú väčšie ako rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), sa považujú za nadrozmernú batožinu a musia sa prepravovať v batožinovom priestore vo vhodnom prepravnom obale. Odporúčame tvrdý obal na zamedzenie poškodeniu. V takomto prípade sa k rezervácii za každý kus účtuje príplatok 9 € a každý kus treba zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odjazdom telefonicky u nášho tímu zákazníckych služieb*.

Hudobné nástroje a ich obaly väčšie ako 135 x 48 x 35 cm sú vylúčené z prepravy (napr. dvojité púzdra).

Zabudli ste batožinu?

Nahláste chýbajúcu batožinu v našich stratách a nálezoch. Pomôžeme vám čo najrýchlejšie.

*Upozorňujeme, že poplatky za hovory z pevnej linky a aj z mobilných telefónoch závisia od sadzieb jednotlivých poskytovateľov telekomunikačných služieb.