Batožina vo FlixBuse

Každý FlixBus autobus má, samozrejme, dosť miesta na batožinu. Na čo najpríjemnejšiu a najpohodlnejšiu jazdu vás prosíme, aby ste si dôkladne prečítali tieto body.                                                                                                                             

Váš lístok vo všeobecnosti zahŕňa bezplatnú dopravu:

  •     jedného kusu príručnej batožiny (max. 42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg),
  •     2 kusov batožiny (max. 67 x 50 x 27 cm, max. 30 kg spolu).

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby sa príručná batožina dala uložiť do priehradiek nad sedadlom a únikové cesty tak zostali voľné. Dbajte na to, aby ste mali všetku batožinu označenú menom a adresou na zamedzenie prípadným nejasnostiam. Naši priateľskí šoféri vám radi pomôžu naložiť batožinu do batožinových priestorov.

Nadpočetná batožina

So sebou si môžete zobrať tretí kus batožiny. Nesmie prekročiť určené rozmery batožiny a hmotnosť 15 kg. Každý kus nadpočetnej batožiny stojí 5 € a treba ho rezervovať na vašu cestu po vykonaní rezervácie a najskôr 48 hodín pred odjazdom. Môžete tak urobiť telefonicky zavolaním nášmu tímu zákazníckych služieb na číslo: +49 (0)1807 123 99 123*. Neexistuje všeobecný nárok na viac ako dva kusy batožiny.

Nadrozmerná batožina

Kus batožiny, ktorý presahuje rozmery a hmotnosť normálnej batožiny, treba rezervovať ako nadrozmernú batožinu (napr. lyžiarska výbava a hudobné nástroje). Musí byť zaregistrovaná najskôr 48 hodín pred odjazdom telefonicky u nášho tímu zákazníckych služieb: +49 (0)1807 123 99 123*. Maximálne rozmery jedného kusu nadrozmernej batožiny nesmú prekročiť 290 cm (= dĺžka + 2 x šírka + 2 x hĺbka v cm) a hmotnosť 30 kg.

Každý cestujúci si môže doniesť maximálne jeden kus nadrozmernej batožiny; neexistuje všeobecné právo na nadrozmernú batožinu. Za jeden kus nadrozmernej batožiny sa platí príplatok 9 €. V záujme zamedzenia poškodenia batožiny a všetkej batožiny prepravovanej v našich autobusoch vás žiadame, aby ste nadrozmernú batožinu priniesli vo vhodnej prepravnej škatuli/obale.

Bicykle

Mnohé naše autobusy umožňujú prepravu bicykla štandardnej veľkosti a bez prídavných konštrukcií (max. hmotnosť 25 kg). Bicykel môžete pridať počas rezervácie za príplatok 9 € za kus. Počet bicyklov, ktoré si chcete zobrať, vyberiete pri výbere počtu cestujúcich.

Bicykle sa prepravujú na nosičoch bicyklov. V osobitných prípadoch je preprava možná len vo vhodných obaloch v batožinovom priestore (napr. skladací bicykel). V takomto prípade musíte vopred zavolať zákazníckym službám a registrovať bicykel (pozri pravidlá pre špeciálnu batožinu).

Na vyjasnenie možnosti prepravy elektrického bicykla v autobusoch sa spojte s našimi zákazníckymi službami: +49 (0)1807 123 99 123*.

Detské kočíky/invalidné vozíky/pomôcky na chodenie

Detské kočíky, invalidné vozíky a pomôcky na chodenie možno v niektorých našich autobusoch prepravovať bezplatne. Invalidné vozíky a pomôcky na chodenie treba zaregistrovať najneskôr 36 hodín pred odchodom. : (+49 (0)1807 123 99 123*). Detské kočíky sa považujú za nadrozmernú batožinu a treba ich zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odchodom. (+49 (0)1807 123 99 123*).

Upozorňujeme, že z bezpečnostných dôvodov možno invalidné vozíky prepravovať, len ak sú skladacie a bez elektrického prístroja.

Hudobné nástroje

Hudobné nástroje, ktoré nepresahujú hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), možno prepravovať bezplatne v priehradke pre cestujúcich namiesto bežnej príručnej batožiny. V priehradkách pre cestujúcich môžete mať uloženú buď príručnú batožinu alebo hudobný nástroj.

Hudobné nástroje, ktoré sú väčšie ako rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), sa považujú za nadrozmernú batožinu a musia sa prepravovať v batožinovom priestore vo vhodnom prepravnom obale. Odporúčame tvrdý obal na zamedzenie poškodeniu. V takomto prípade sa k rezervácii za každý kus účtuje príplatok 9 € a každý kus treba zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odjazdom telefonicky u nášho tímu zákazníckych služieb: +49 (0)1807 123 99 123*.

Hudobné nástroje a ich obaly väčšie ako 135 x 48 x 35 cm sú vylúčené z prepravy (napr. dvojité púzdra).

Zabudli ste batožinu?

Nahláste chýbajúcu batožinu v našich stratách a nálezoch. Pomôžeme vám čo najrýchlejšie.

*Upozorňujeme, že poplatky za hovory z pevnej linky a aj z mobilných telefónoch závisia od sadzieb jednotlivých poskytovateľov telekomunikačných služieb.