§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Batožina vo FlixBuse

Každý FlixBus autobus má, samozrejme, dosť miesta na batožinu. Na čo najpríjemnejšiu a najpohodlnejšiu jazdu vás prosíme, aby ste si dôkladne prečítali tieto body.                                                                                                                             

Váš lístok vo všeobecnosti zahŕňa bezplatnú dopravu:

  •     jedného kusu príručnej batožiny (max. 42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg),
  •     1 kus cestovnej batožiny (max. 80 x 50 x 30 cm, nepatrne odlišné rozmery pri maximálnom obvode všetkých strán 160 cm sú prípustné, max. 20 kg)

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby sa príručná batožina dala uložiť do priehradiek nad sedadlom a únikové cesty tak zostali voľné. Dbajte na to, aby ste mali všetku batožinu označenú menom a adresou na zamedzenie prípadným nejasnostiam. Naši priateľskí šoféri vám radi pomôžu naložiť batožinu do batožinových priestorov.

Nadpočetná batožina

Nadpočetná batožina by nemala presiahnuť rozmery a hmotnosť cestovnej batožiny a môže sa prepravovať za poplatok 2 €, keď sa rezervuje priamo počas procesu rezervácie. Ak by ste chceli registrovať nadpočetnú batožinu po procese rezervácie, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zákazníckej linky. Priamo v autobuse zaplatíte poplatok 4 €. Vo všeobecnosti nemôžeme zaručiť, že v autobuse bude miesto pre viac ako jeden kus batožiny.

Nadrozmerná batožina

Za batožinu, ktorá je väčšia ako cestovná batožina, sa platí poplatok 9 €. Obvod batožiny (výška v cm + šírka v cm + hĺbka v cm) batožiny nesmie byť väčší ako 240 cm a môže mať maximálne 30 kg. Okrem toho musí byť nadpočetná batožina (ak to je pre cestu možné) nahlásená počas rezervácie alebo nahlásená a potvrdená po rezervácii, najskôr však 48 hodín pred odjazdom autobusu, telefonicky na zákazníckom servise*. Jeden cestujúci si môže zobrať len jeden kus nadrozmernej batožiny a nárok na nadrozmernú batožinu neexistuje. Za nadrozmernú batožinu sa považujú napr. lyže a hudobné nástroje (odporúča sa preprava v pevných obaloch). Pre bicykle a ortopedické pomôcky patria osobitné ustanovenia. Niektoré predmety sú vylúčené z prepravy.

Ďalšie informácie o pravidlách a predpisoch týkajúcich sa prepravy batožiny v našich autobusoch nájdete v prepravných podmienkach.

Bicykle

Mnohé naše autobusy umožňujú prepravu bicykla štandardnej veľkosti a bez prídavných konštrukcií (max. hmotnosť 25 kg). Bicykel môžete pridať počas rezervácie za príplatok 9 € za kus. Počet bicyklov, ktoré si chcete zobrať, vyberiete pri výbere počtu cestujúcich.

Bicykle sa prepravujú na nosičoch bicyklov. V osobitných prípadoch je preprava možná len vo vhodných obaloch v batožinovom priestore (napr. skladací bicykel). V takomto prípade musíte vopred zavolať zákazníckym službám a registrovať bicykel (pozri pravidlá pre špeciálnu batožinu).

Elektrické bicykle, bicykle Pedelec, tandemové a trojkolesové bicykle sa neprepravujú na nosičoch bicyklov.

Detské kočíky/invalidné vozíky/pomôcky na chodenie

Detské kočíky, invalidné vozíky a pomôcky na chodenie možno v niektorých našich autobusoch prepravovať bezplatne. Invalidné vozíky a pomôcky na chodenie treba zaregistrovať najneskôr 36 hodín pred odchodom*. Detské kočíky sa považujú za nadrozmernú batožinu a treba ich zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odchodom*.

Upozorňujeme, že z bezpečnostných dôvodov možno invalidné vozíky prepravovať, len ak sú skladacie a bez elektrického prístroja.

Hudobné nástroje

Hudobné nástroje, ktoré nepresahujú hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), možno prepravovať bezplatne v priehradke pre cestujúcich namiesto bežnej príručnej batožiny. V priehradkách pre cestujúcich môžete mať uloženú buď príručnú batožinu alebo hudobný nástroj.

Hudobné nástroje, ktoré sú väčšie ako rozmery príručnej batožiny (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg), sa považujú za nadrozmernú batožinu a musia sa prepravovať v batožinovom priestore vo vhodnom prepravnom obale. Odporúčame tvrdý obal na zamedzenie poškodeniu. V takomto prípade sa k rezervácii za každý kus účtuje príplatok 9 € a každý kus treba zaregistrovať najskôr 48 hodín pred odjazdom telefonicky u nášho tímu zákazníckych služieb*.

Hudobné nástroje a ich obaly väčšie ako 135 x 48 x 35 cm sú vylúčené z prepravy (napr. dvojité púzdra).

Zabudli ste batožinu?

Nahláste chýbajúcu batožinu v našich stratách a nálezoch. Pomôžeme vám čo najrýchlejšie.

*Upozorňujeme, že poplatky za hovory z pevnej linky a aj z mobilných telefónoch závisia od sadzieb jednotlivých poskytovateľov telekomunikačných služieb.