Impresum

Vydavateľ:

FlixMobility GmbH 

Skontaktujte sa s nami:

Adresa: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov
Tel.: +421 233 418 321*
E-mail: info@flixbus.de**

*(Upozorňujeme, že poplatky za hovory z pevnej linky a aj z mobilných telefónoch závisia od sadzieb jednotlivých poskytovateľov telekomunikačných služieb.)

Výkonný riaditelia:

André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Obchodný register:

Okresný súd Mníchov, HRB 197620

IČ DPH:

DE 283764680

Zodpovedný za obsah podľa § 55 II RStV:

Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Mnichov
E-mail: info@flixbus.de

Zodpovednosť za obsah:

Obsah našej webovej stránky sme zostavili veľmi starostlivo. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.  Ako poskytovateľ služieb podľa § 7 ods. 1 TMG zodpovedáme za určitý obsah na týchto stránkach na základe všeobecných predpisov.  Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané ani uložené cudzie informácie či vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií na základe všeobecných predpisov zostávajú nedotknuté. Relevantná zodpovednosť je však možná až od dátumu upovedomenia na konkrétne porušenie.  Na základe oznámenia takýchto porušení okamžite odstránime obsah.

Od 9. januára 2016 platí nové nariadenie EÚ (nariadenie EÚ č. 524/2013), na základe ktorého sú online obchodníci povinní uviesť na svojej webovej stránke odkaz na tzv. platformu RSO Európskej komisie. Táto internetová stránka Európskej komisie má začať fungovať od 15. februára 2016, aby podnikatelia a aj spotrebitelia mohli v prípade sporu týkajúceho sa online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online využiť urovnávanie sporov online. Sťažnosti podané cez platformu RSO majú byť poslané ďalej príslušným orgánom na urovnávanie sporov v krajine online predajcu.