Impressum

Vydavateľ:

Flix SE

Skontaktujte sa s nami:

Adresa: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov
Tel.: +421 239183087*
E-mail: info@flixbus.sk**

*(Upozorňujeme, že poplatky za hovory z pevnej linky a aj z mobilných telefónoch závisia od sadzieb jednotlivých poskytovateľov telekomunikačných služieb.)

Predseda dozornej rady
Achim Berg

Členovia rady
André Schwämmlein (predseda), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Obchodný register:
Okresný súd Mníchov, HRB 274912

IČ DPH:
DE 283764680

Zodpovedná osoba podľa § 18 ods. 2 MStV (Štátna zmluva o médiách):
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
E-mail: info@flixbus.sk

Zodpovednosť za obsah:
Obsah našej webovej stránky sme zostavili veľmi starostlivo. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.  Ako poskytovateľ služieb podľa § 7 ods. 1 TMG zodpovedáme za určitý obsah na týchto stránkach na základe všeobecných predpisov.  Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané ani uložené cudzie informácie či vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií na základe všeobecných predpisov zostávajú nedotknuté. Relevantná zodpovednosť je však možná až od dátumu upovedomenia na konkrétne porušenie.  Na základe oznámenia takýchto porušení okamžite odstránime obsah.

Európska komisia pripravila platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma RSO), ktorú nájdete na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Podieľame sa na procese urovnávania sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom. Zoznam s kontaktnými údajmi osvedčených zmierovacích orgánov nájdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Odkazujeme Vás na zmierovací rozhodcovský orgán verejnej prepravy osôb Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (zmierovací orgán verejnej dopravy) (www.soep-online.de).

 

Toto impressum sa vzťahuje aj na naše kanály na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Tu nájdete zoznam jednotlivých kanálov.