Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 239183087 alebo použite FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Autobusová doprava musí byť dostupná čo najviac ľuďom. O tom sme presvedčení, a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby boli naše autobusy čo najpríjemnejšie pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Ak máte dočasné alebo trvalé obmedzenie, chceme vám poskytnúť čo najlepší servis. Nezáleží na tom, či cestujete s invalidným vozíkom, potrebujete pomoc svojho sprievodného psa – my sme pripravení, môžete sa na nás spoľahnúť. Máte otázky? Tu dostanete ihneď konkrétne odpovede. 


Vstup do autobusu s invalidným vozíkom 

Žena tlačí muža v invalidnom vozíku

Cestujúci odkázaní na invalidný vozík sú v našich autobusoch srdečne vítaní. 

Aké podmienky platia?

Pre cestujúcich autobusom s invalidným vozíkom v batožinovom priestore:

Ak je vaša mobilita obmedzená a môžete samostatne alebo s pomocou sprievodnej osoby nastúpiť a vystúpiť, môžete cestovať všetkými spojmi FlixBus. Váš invalidný vozík musí byť skladací, aby ho šofér mohol odložiť do batožinového priestoru autobusu.

Pre cestujúcich autobusom s invalidným vozíkom v priestore pre cestujúcich:

Ak chcete v autobuse cestovať v invalidnom vozíku, je potrebné vopred si so zákazníckym servisom vyjasniť, či je možné na želanom autobusovom spoji cestovať v invalidnom vozíku. FlixBus má momentálne obmedzený počet autobusových spojov, na ktorých je dostupná takáto možnosť. Závisí to od použitého autobusu a podmienok dostupnosti infraštruktúry na zastávkach.

V prípade cestujúcich autobusom s invalidným vozíkom v priestore pre cestujúcich musí invalidný vozík spĺňať tieto normy:

 • Invalidný vozík je schválený ako sedadlo pre cestujúceho podľa noriem DIN EN 12183 alebo DIN EN 12184.
 • Invalidný vozík musí byť vybavený upevňovacími bodmi na zaistenie podľa normy DIN 75078-2.
 • Maximálne rozmery: šírka max. 70 cm x dĺžka max. 120 cm, celková hmotnosť max. 300 kg.


Upozorňujeme, že z týchto ustanovení nemôžeme udeliť žiadne výnimky. Ak šofér zistí, že cestujúci chce cestovať s invalidným vozíkom, ktorý nezodpovedá týmto podmienkam, šofér je oprávnený z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepraviť tohto cestujúceho.
 

Rezervácia lístkov pre cestujúcich s invalidným vozíkom

Preprava skladacieho invalidného vozíka, resp. pomôcok na chodenie a iných pomôcok je u nás bezplatná. Tieto pomôcky sa umiestňujú do batožinového priestoru.

V záujme overenia možnosti prepravy prosíme cestujúcich, aby pred rezerváciou nášmu zákazníckemu servisu oznámili presný typ invalidného vozíka alebo iných pomôcok na chodenie:

Radi pre vás overíme dostupnosť tejto možnosti. 

Príďte v deň cesty na zastávku o niečo skôr a informujte šoféra o tom, že potrebujete pomoc. Okrem toho môžete využiť možnosť nastúpiť do autobusu skôr a vybrať si miesto.
 

Vstup do autobusu so sprievodnou osobou 

Dve dievčatá sa rozprávajú v autobuse

Určité osoby s obmedzenou pohyblivosťou alebo so zdravotným postihnutím sú nútené cestovať so sprievodcom. Pre túto potrebu máme plné pochopenie, preto cestuje vaša sprievodná osoba zadarmo.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť

Šoférovi musíte predložiť doklad, z ktorého vyplýva, že ste odkázaní na sprievodcu. V tomto doklade musí byť potvrdené, že osoba so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou pohyblivosťou je odkázaná na stáleho sprievodcu.

Potrebné je predložiť tieto doklady:

 • V Holandsku: platný preukaz sprievodcu pre verejné dopravné prostriedky (OV-Begeleiderskaart)
 • V Nemecku: preukaz osoby so zdravotným postihnutím alebo lekárske osvedčenie. 
 • Vo Francúzsku: preukaz osoby so zdravotným postihnutím s dodatkom „potrebný sprievodca“.
 • V Taliansku: osvedčenie vystavené miestnym orgánom pre zdravotnú starostlivosť (ASL) alebo „štátnou sociálnou poisťovňou“ (INPS).
 • Na Slovensku: platný preukaz pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP alebo ŤZP/P)
 • Pre všetky ostatné krajiny: spojte sa s naším zákazníckym servisom pre viac informácií.


Rezervácia lístkov pre cestujúcich so sprievodcom

1. krok: Spojte sa priamo s naším zákazníckym servisom na rezerváciu cesty so sprievodcom:

 • Kedy? Najmenej 36 hodín pred odjazdom a počas našej pracovnej doby

 • Ako? Svoju žiadosť nám môžete podať telefonicky na čísle +421 239183087 alebo prostredníctvom nášho kontaktného formuláru na webovej stránke www.flixbus.sk. Tam si vyberte tému „Cestujúci so zdravotným postihnutím“. 

 • Pracovná doba: 24 hodiín denne, 7 dní v týždni v angličtině. Pre telefonickú komunikáciu v slovenskom jazyku sme pre Vás k dispozícii od 8:00 do 22:00 hod.,7 dní v týždni. Písomné žiadosti spracovávame od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hod.

 
2. krok: Ukážte v deň cesty doklad, ktorý potvrdzuje, že potrebujete sprievodcu (pozri predchádzajúce vyhlásenie).

Príďte v deň cesty na zastávku o niečo skôr a informujte šoféra o tom, že potrebujete pomoc. Okrem toho môžete využiť možnosť nastúpiť do autobusu skôr a vybrať si miesto.
 

Vstup do autobusu so sprievodným psom

Vodiaci pes so slepým mužom

Vodiaci alebo asistenčný pes je v našich autobusoch FlixBus, samozrejme, vítaný. Naše služby:

 • Bezplatná preprava vášho sprievodného psa.
 • Pre vášho sprievodného psa bude rezervované vlastné miesto.

Pozor: Vstup do autobusov pre psov je možný výhradne pre osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou pohyblivosťou. Máme radi zvieratá, aj tak však v našich autobusoch nesmú cestovať iné zvieratá ako vodiace a asistenčné psy.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť 

Musíte predložiť dôkaz o tom, že váš pes absolvoval uznaný výcvik vodiaceho psa.
 

Rezervácia lístkov pre cestujúcich so sprievodným psom

1. krok: Spojte sa priamo s naším zákazníckym servisom na rezerváciu cesty s vodiacim psom:

 • Kedy? Najmenej 36 hodín pred odjazdom a počas našej pracovnej doby

 • Ako? Svoju žiadosť nám môžete podať telefonicky na čísle +421 239183087 alebo prostredníctvom nášho kontaktného formuláru na webovej stránke www.flixbus.sk. Tam si vyberte tému „Cestujúci so zdravotným postihnutím“.

 • Pracovná doba: 24 hodiín denne, 7 dní v týždni v angličtině. Pre telefonickú komunikáciu v slovenskom jazyku sme pre Vás k dispozícii od 8:00 do 22:00 hod.,7 dní v týždni. Písomné žiadosti spracovávame od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hod.

2. krok: V deň cesty musíte predložiť doklad, ktorý potvrdzuje, že váš pes absolvoval uznaný výcvik vodiaceho alebo asistenčného psa.


Skúsenosti svetobežníka Gilberta, ktorého sprevádza jeho vodiaci pes Dymo

Muž drží svojho vodiaceho psa

Je jednoduché cestovať s vodiacim psom?

So svojím vodiacim psom Dymom cestujem pravidelne medzi mestami Quimper a Lyon. Podľa francúzskych právnych predpisov musia všetky dopravné podniky akceptovať vodiace psy pre zrakovo postihnuté osoby, niekedy to však musím vysvetľovať, lebo ľudia to dobre nepoznajú. Vo FlixBuse som s tým nikdy nemal problém a šoféri sú veľmi milí. Len jediný raz bol iný cestujúci v autobuse nepríjemný, myslím si však, že nepochopil, že Dymo je vodiaci pes. Vo Francúzsku je len 1500 vodiacich psov a musím pravidelne vysvetľovať, čo je to vodiaci pes. Už som si zvykol.

Máte nejaké rady pre ostatných, ktorí chcú cestovať s FlixBusom?

Treba vždy plánovať dopredu! Cestu si treba rezervovať vopred cez zákaznícky servis. A nesmiete zabudnúť na to, nakŕmiť psa pred cestou. Na prestávkach nechám svojho psa, aby si vybavil, čo potrebuje. Šofér nás často kontroluje, či je všetko v poriadku a či nemáme problém vrátiť sa. Aj miesto na sedenie je zvolené rozumne. Dymo je labrador a potrebuje miesto. Počas cesty spí múdro v uličke. Odporúčam vybrať si miesta, ktoré sú priamo za zadnými dverami. Cestujúci v prednej časti autobusu tak na prestávkach nebudú psom rušení.

Už ste cestoval so sprievodcom?

Raz som s FlixBusom išiel z Paríža do Prahy a namiesto Dyma som ako sprievodcu zobral syna. Sprievodca cestuje v takýchto prípadoch s FlixBusom zadarmo. Postup je rovnaký: musíte zavolať na zákaznícky servis a na cestu si musíte zobrať preukaz osoby so zdravotným postihnutím.

Máte už naplánovanú ďalšiu cestu s FlixBusom?

Áno, o pár týždňov pôjdem znovu do Lyonu na deň otvorených dverí na škole pre vodiace psy. Tam zastupujem Association des maîtres de chien-guide à Lyon (Združenie cvičiteľov vodiacich psov v Lyone). Dymo a ja sme sa už na našu cestu s FlixBusom pripravili.

Tiež je dôležité vedieť, že na dlhších cestách sú pravidelné prestávky na diaľničných odpočívadlách. Zvyčajne je prestávka každé 2 hodiny.

 

Želáme vám príjemnú cestu našimi autobusmi! V prípade ďalších otázok si pozrite naše FAQ alebo sa spojte priamo s našim zákazníckym servisom na čísle +421 239183087.