§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlas s použitím údajov

Internetový portál spoločnosti FlixMobility GmbH a v ňom integrovaný rezervačný portál (ďalej len spoločne „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov, Nemecko (ďalej len „FlixMobility“ alebo „my“). Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Ochrana údajov je preto vo FlixMobility GmbH veľmi dôležitá a pri zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prísne dodržiavame zákonné ustanovenia spolkového zákona o ochrane osobných údajov a zákona o telemédiách.

Súhlasom s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti FlixMobility GmbH súhlas so zberom, spracovaním a používaním osobných údajov pri dodržiavaní zákona o ochrane osobných údajov a nižšie uvedených ustanovení. Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu. Patria k ním napríklad vaše meno, vaše telefónne číslo alebo vaša poštová a emailová adresa.

Našu stránku je spravidla možné používať bez udania osobných údajov.

Na objednanie lístka a vykonanie prepravy zbierame, uchovávame a spracúvame vaše krstné meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu. Na úspešné zrealizovanie platby budú prípadne potrebné ešte tieto údaje: Na zaplatenie rezervovanej cesty kreditnou kartou potrebuje FlixMobility vaše úplné meno, emailovú adresu, ako aj údaje vašej kreditnej karty. Číslo kreditnej karty sa neuchováva a posiela sa priamo poskytovateľovi platobných služieb. Pri platbe rezervovanej cesty priamym inkasom zaeviduje FlixMobility vaše úplné meno, adresu, dátum narodenia, emailovú adresu a údaje o bežnom účte. Pri platbe okamžitým prevodom a cez Paypal sa neuchovávajú žiadne platobné údaje.

Údaje potrebné na plnenie zmluvy a realizáciu cestu autobusom sa vykonávajúcim prepravcom a iným tretím osobám (napr. poskytovatelia služieb v oblasti IT, prepravy, zákazníckych služieb a realizácie platieb) poskytujú len v objeme potrebnom v rámci registrácie a na realizáciu predaja lístkov. V odôvodnených prípadoch (napr. poškodenie autobusu) si vyhradzujeme právo poskytnúť údaje zákazníkov príslušnému prepravujúcemu partnerovi. Naši poskytovatelia služieb smú poskytnuté údaje použiť výlučne na plnenie svojich úloh a nesmú ich použiť na iné účely.

FlixMobility neposkytuje tretím osobám žiadne osobné údaje na reklamné účely.

Poskytovatelia platobných služieb

Na našej webovej stránke máte možnosť vybaviť rezerváciu. Vaše údaje budú na tento účel v danom prípadeposkytnuté príslušným poskytovateľom platobných služieb uvedeným v priebehu rezervácie. Platbu je možné vykonať len spôsobmi platby online uvedenými v obchode.

  • Platby realizuje náš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie poskytujeme IP adresy nášmu partnerovi Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Vašu IP adresu pritom uchováva Adyen BV.Všetky údaje sa prenášajú v šifrovanej podobe. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať cez kontaktné údaje v časti Impressum.
  • Platby kreditnou kartou prostredníctvom Giropay a iDeal realizuje spoločnosť Heidelberger Payment GmbH so sídlom Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg.S platobnými údajmi prichádza okrem toho do styku firma PAY.ON AG so sídlom Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Mníchov. Spoločnosť Heidelberger Payment GmbH je platobná inštitúcia v zmysle zákona o dohľade nad platobnými službami (ZAG), ktorá je registrovaná na úrade pre dohľad nad finančnými službami Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (číslo registrácie: 122914).
  • Spôsob platby cez Paypal realizuje spoločnosť PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri platbe cez Paypal nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Paypal
  • Na účely predchádzania podvodom a ich odhaľovania poskytujeme vašu IP adresu spoločnosti Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mníchov. Spoločnosť PAYMILL GmbH uchováva vašu IP adresu po dobu 72 hodín. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať cez kontaktné údaje v časti Impressum.

Posúdenie úverovej bonity pri priamom inkase cez Billpay

Keď sa rozhodnete pre jeden zo spôsobov platby nášho partnera Billpay GmbH, v priebehu platby vás vyzveme, aby ste súhlasili s poskytnutím údajov potrebných na realizáciu platby a overenie totožnosti a úverovej bonity spoločnosti Billpay. Keď udelíte svoj súhlas, budú vaše údaje (krstné meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec, dátum narodenia, telefónne číslo a bankové spojenie uvedené pri kúpe cez priame inkaso), ako aj údaje súvisiace s vašou rezerváciou poskytnuté spoločnosti Billpay.

Na účely vlastného overenia totožnosti a úverovej bonity poskytuje spoločnosť Billpay alebo ňou poverená partnerská spoločnosť údaje úverovým registrom a získava od nich informácie, a príp. aj informácie o bonite na základe matematicko-štatistických postupov, v rámci ktorých sa do výpočtov zahŕňajú okrem iného aj údaje o adrese. Podrobné informácie o tomto postupe a o úverových registroch sa uvádzajú v ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Billpay GmbH.

Okrem toho používa spoločnosť Billpay na účely odhaľovania podvodov a ich predchádzania pomocné prostriedky tretích osôb. Údaje získané týmito pomocnými prostriedkami tretie osoby v danom prípade uchovávajú v šifrovanej podobe, aby ich mohla prečítať len spoločnosť Billpay. Tieto údaje sa použijú len v prípade, že si zvolíte spôsob platby nášho partnera Billpay, inak sa tieto údaje automaticky vymažú po 30 minútach.

Paymill GmbH

Na účely predchádzania podvodom a ich odhaľovania posielame vašu IP adresu spoločnosti Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mníchov. Vašu IP adresu pritom uchováva spoločnosť PAYMILL GmbH po dobu 72 hodín. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať cez kontaktné údaje v časti Impressum.

Prihlásenie používateľa / zákaznícky účet

U nás máte možnosť zriadiť si osobný zákaznícky účet. V časti zákazníckeho účtu chránenej heslom si môžete pohodlne spravovať rezervácie a uložiť údaje pre budúce cesty.

Polia označené ako povinné (*), ktoré obsahujú osobné údaje, sa používajú len na realizáciu a spracovanie používateľského účtu. Najprv je potrebná len emailová adresa. Pomocou nej overujeme vašu totožnosť. V rámci registrácie môžete dobrovoľne uviesť aj meno, adresu alebo prípadne údaje o účte.

Tieto údaje sa budú používať na vystavenie faktúry, ako aj na funkcie automatického vypĺňania pri budúcich rezerváciách. Okrem toho tu môžete dobrovoľne uložiť aj číslo mobilného telefónu na skontaktovanie sa v prípade meškania alebo zmeny cesty.

Pokiaľ ste udelili súhlas, prostredníctvom funkcie „zostať prihlásený“ budú vo vašom koncovom zariadení uložené tzv. trvalé súbory cookies, ktoré slúžia na to, aby ste sa pri opätovnej návšteve našej webovej stránky nemuseli znova prihlasovať. Túto funkciu nemáte k dispozícii, ak ste v nastaveniach svojho prehliadača deaktivovali ukladanie týchto súborov cookies.

Svoj zákaznícky účet – a tým aj uložené osobné údaje – môžete kedykoľvek aktualizovať alebo vymazať vo svojom osobnom zákazníckom účte.

Nevymažú sa osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy vyžadované na základe zákonných dôb uchovávania údajov.

Newsletter

Pri prihlásení sa na odber newsletteru sa používa vaša emailová adresa na komunikáciu s vami, na zasielanie napr. servisných hlásení, systémových správ, emailov na potvrdenie registrácie, na prenos informácií používateľského účtu, informácie o lístkoch a ceste alebo profiloch ciest, kým sa neodhlásite z odberu newsletteru. Okrem toho používame vašu emailovú adresu na vlastné reklamné účely. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Keď dostaneme vašu emailovú adresu v súvislosti s rezerváciou alebo cestou a nevyjadrili ste svoj nesúhlas, vyhradzujeme si právo posielať vám emailom pravidelné ponuky produktov podobných tým, čo ste si už kúpili. Voči takémuto použitiu svojej emailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na adresu unsubscribe@flixbus.com alebo cez odkaz na odhlásenie sa v reklamnom emaile bez toho, že by vám vznikli nejaké poplatky iné než náklady na prenos podľa základnej sadzby.

Bezpečnosť údajov

Súkromie používateľov našej webovej stránky a pripojených systémov chránime pomocou technických a organizačných opatrení. Na zabezpečenie bezpečného prenosu osobných údajov používame šifrovací protokol SSL 3.0 (ako príslušný postup šifrovania používame RSA-2048 pre infraštruktúru Public-Key). Tento postup sa úspešne používa v celej sieti World Wide Web. Všetky osobné údaje (meno, adresa, platobné údaje atď.) sa šifrujú pomocou neho, a tak sa bezpečne prenášajú cez internet. Podľa symbolu zatvoreného visiaceho zámku na spodnej lište okna prehliadača spoznáte, že sa pohybujete v bezpečnom priestore.

Cookies

FlixMobility používa na webovej stránke tzv. súbory cookies. Cookies (koláčiky) sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom nosiči údajov a ktoré uchovávajú určité nastavenia a údaje na výmenu s našim systémom cez váš prehliadač. Niektoré nami používané cookies sa po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. session cookies). Iné cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským podnikom spoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). Tieto uložené cookies nám pomáhajú prispôsobiť vám webovú stránku a uľahčujú vám používanie, napríklad tým, že niektoré vaše údaje zostávajú uložené, takže ich nemusíte stále opakovať. Váš prehliadač vám umožňuje obmedzené nastavenie používania a mazania cookies. Vo funkcii pomoci väčšiny prehliadačov sa vysvetľuje, ako môžete upraviť tieto nastavenia. Keď neakceptujete cookies, môže to ovplyvniť servisnú funkciu našej internetovej ponuky.

Právo na informácie a právo na odvolanie

Podľa spolkového zákona o ochrane osobných údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov. Na tento účel a aj ohľadom ďalších informácií či uplatnenia práva na odstúpenie sa na nás obráťte na: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov alebo datenschutz@flixbus.de.

Retargeting

Na optimalizáciu našej webovej ponuky, ako aj na odporúčanie produktov používame technológiu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“) na vytváranie pseudoanonymizovaných používateľských profilov o surfovacom správaní návštevníkov webovej stránky na marketingové účely. Na tento účel sa môžu použiť súbory cookies, ktoré pri opätovnej návšteve umožňujú spoznanie internetového prehliadača. Uložené surfovacie správanie sa analyzuje pomocou algoritmu, takže následne sa budú zobrazovať cielené odporúčania produktov podľa záujmov vo forme reklamného baneru, resp. reklamných inzerátov na webových stránkach tretích osôb. Pseudoanonymizované používateľské profily sa bez osobitného výslovného súhlasu dotknutej osoby nespájajú s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Vytváranie pseudoanonymizovaných používateľských profilov pre reklamu/zobrazovanie na základe záujmov môžete kedykoľvek odmietnuť navštívením stránky https://www.google.de/settings/ads. Ďalšie informácie o reklame na základe záujmov získate na stránke http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Táto webová stránka využíva technológiu Retargeting-Pixel Custom Audiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocou technológie Remarketing-Pixel môže Facebook návštevníkov našej internetovej prezentácie používať ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám Facebook-Ads. Na tento účel sa vo vašom počítači uloží súbor Facebook-Cookie. Ďalšie informácie o rozsahu a účele zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Facebook, ako aj o možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane osobných údajov na stránke https://www.facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings. Používanie technológie Custom Audiences môžete odmietnuť na stránke www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement alebo pre používateľov s účtom Facebook tu.

Webové analýzy

1. Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Táto webová stránka využíva okrem toho Google AMP Client ID API, aby cez Google Analytics spojila aktivity používateľov na stránkach AMP s aktivitami používateľov na stránkach iných ako AMP. Trackingcodes spoločnosti Google tejto webovej stránky využívajú funkciu „_anonymizeIp()“. Pomocou nej sa IP adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo ostatných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore spracúva len v skrátenej podobe s cieľom vylúčiť identifikovateľnosť osoby. Celá IP adresa sa na server spoločnosti Google v USA posiela len výnimočne a v skrátenej forme. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vyhotovenie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa, ktorú váš prehliadač poslal v rámci Google Analytics, nebude spojená s ostatnými údajmi Google. Ukladanie súborov cookies môžete deaktivovať príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača, upozorňujeme však, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete deaktivovať zber a zasielanie spoločnosti Google údajov vytvorených cookies a údajov súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, keď si stiahnete a nainštalujete plugin do prehliadača na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2.adjust

Táto webová stránka/aplikácia využíva okrem iného aj technológiu analýzy „adjust“ spoločnosti adjust GmbH (ďalej len “adjust”). Na analýzu pritom spoločnosť adjust využíva IP adresy a Mac adresy používateľov, ktoré sa však používajú výlučne v anonymizovanej forme. Spätná identifikácia fyzickej osoby preto nie je možná. Používaním tejto webovej stránky/aplikácie na účely analýzy udeľujete svoj súhlas so spracovaním anonymizovane zbieraných údajov opísaným spôsobom na vopred uvedený účel.

3. Webtrekk

Na štatistické hodnotenie webových stránok využívame technológie spoločnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín. Pomocou služby Webtrekk zbierame štatistické údaje o používaní našej webovej ponuky.  Spoločnosť Webtrekk GmbH má certifikát TÜV v oblasti kontrolovania webu. Pritom boli preverené a osvedčené najmä zber a spracovanie tracking údajov na ich súlad s predpismi na ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov. V rámci používania týchto webových stránok sa informácie, ktoré váš prehliadač prenáša, zbierajú a vyhodnocujú. Robí sa to technológiou cookie a tzv. pixel, ktoré sú začlenené v každej webovej stránke.  Nikdy nie je možné priamo identifikovať osobu. Takto zozbierané údaje slúžia na vytvorenie anonymných používateľských profilov, ktoré sú základom webových štatistík. Údaje získané pomocou technológií Webtrekk sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nikdy nebudú spojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

Zber a uchovávanie údajov technológiou Webtrekk možno s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odmietnuť. Bližšie a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Wetrekk nájdete na stránke: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. AdClear Kampagnentracking

Využívame služby spoločnosti AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín (ďalej len „AdClear“) na zisťovanie štatistických údajov na sledovanie kampaní, aby sme mohli príslušne optimalizovať ponuku pre našich zákazníkov. Na tento účel sa používajú aj súbory cookies. Údaje sa zhromažďujú výlučne v anonymizovanej forme. Osobné údaje sa spoločnosti AdClear neposielajú. Spoločnosť AdClear GmbH je certifikovaná na ochranu údajov v oblasti systémov sledovania kampaní inštitútom TÜV Sársko.
Keď nesúhlasíte so zberom údajov prostredníctvom AdClear Kampagnentracking, použite cookie s názvom „adclearoptout“.
Nevyjadrili ste nesúhlas so zberom údajov spoločnosťou AdClear.
Vyjadriť nesúhlas so zberom údajov prostredníctvom AdClear

5. AB Tasty

Popritom využíva táto webová stránka služby webovej analýzy AB Tasty spoločnosti AB TASTY SAS, ktoré sa používajú pre testy A/B a viacrozmerné testy. Táto služba používa cookies na identifikáciu prehliadača návštevníka a na analýzu používania tejto webovej stránky. Cookies nezbierajú žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o tom, ako AB Tasty spracúva vaše údaje, nájdete na stránke https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na tejto stránke nájdete tiež návod, ako môžete sledovanie kedykoľvek deaktivovať.

6. Hotjar

Na zlepšenie skúseností používateľov s našimi internetovými stránkami používame softvér spoločnosti Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Prostredníctvom tohto softvéru vieme merať a vyhodnocovať správanie používateľov (pohyby myšou, kliky, zadávanie cez klávesnicu, výška scrollovania atď.) na našich internetových stránkach. Na tento účel sa používajú cookies v koncových zariadeniach používateľov a môžu sa ukladať údaje o používateľoch, ako napr. informácie o prehliadači, operačnom systéme, dobe zotrvania na stránke atď. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Hotjar nájdete na stránke https://www.hotjar.com/privacy. Službu Hotjar môžete deaktivovať na stránke https://www.hotjar.com/opt-out.

SocialPlugins

1. Facebook

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. SocialPlugins (ďalej len „Pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Pluginy sú označené logom Fracebook alebo dodatkom „plugin sociálnej siete Facebook“ resp. „Facebook SocialPlugin“. Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Keď otvoríte nejakú našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa spojí priamo so servermi Facebooku. Obsah pluginov prenáša Facebook priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Týmto začlenením dostane Facebook informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil Facebook alebo práve nie ste prihlásený do siete Facebook. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo do serveru spoločnosti Facebook v USA, a tam sa uloží.
Keď ste prihlásený v sieti Facebook, môže Facebook priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu Facebook. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad používate tlačidlo „páči sa mi“ alebo napíšete komentár, tieto informácie sa prenesú aj priamo do serveru Facebook, a tam sa uložia. Informácie budú ďalej zverejnené na vašom profile siete Facebook a zobrazia sa vašim priateľom v sieti Facebook.
Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a úpravu stránok Facebook podľa potrieb. Na tento účel sa vytvárajú Facebookové profily používania, záujmov a vzťahov, napr. na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky so zreteľom na reklamy zobrazené na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o vašich činnostiach na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním Facebooku. Keď nechcete, aby Facebook priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku vášmu Facebookovému účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku.
Informácie o účele a rozsahu zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Facebook, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane osobných údajov: http://www.facebook.com/policy.php.
Keď nechcete, aby Facebook priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku priamo vášmu Facebookovému profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Načítaniu pluginov Facebook môžete zabrániť aj úplne s Add-Ons pre svoj prehliadač, napr. pomocou „Facebook Blocker“ (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).

2. Twitter Plugins (napr. tlačidlo „Twittern“)

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. SocialPlugins (ďalej len „pluginy“) mikroblogovacej služby Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len „Twitter“). Pluginy sú označené s logom Twitter napríklad vo forme modrého „Twitter-vtáčika“. Prehľad pluginov Twitter a ich vzhľad nájdete na stránke https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
Keď otvoríte nejakú našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa spojí priamo so servermi Twitter. Obsah pluginov prenáša Twitter priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Týmto začlenením dostane Twitter informácie, že váš prehliadač načítal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil Twitter alebo práve nie ste prihlásený v sieti Twitter. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo do serveru spoločnosti Twitter v USA, a tam sa uloží. Keď ste prihlásený v sieti Twitter, môže Twitter priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu účtu Twitter. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad používate tlačidlo „Twitter“, príslušné informácie sa prenesú aj priamo do serveru Twitter, a tam sa uložia. Informácie budú ďalej zverejnené na vašom účte Twitter, a tam sa zobrazia vašim kontaktom,
Informácie o účele a rozsahu zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Twitter, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Twitter o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/privacy.
Keď nechcete, aby Twitter priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku priamo vášmu Twitter účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Twitteru. Načítaniu pluginov Twitter môžete zabrániť aj úplne s Add-Ons pre svoj prehliadač, napr. pomocou blokovača skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

3. Google+ pluginy (napr. tlačidlo „+1“)

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. SocialPlugins (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Pluginy môžete spoznať napr. prostredníctvom tlačidiel so znakom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí. Prehľad pluginov Google a ich vzhľad nájdete na stránke https://developers.google.com/+/plugins.
Keď otvoríte nejakú našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa spojí priamo so servermi Google. Obsah pluginov prenáša Google priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Týmto začlenením dostane Google informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil Google+ alebo práve nie ste prihlásený v Google+. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo do serveru spoločnosti Google v USA, a tam sa uloží. Keď ste prihlásený v Google+, môže Google priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu Google+. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad používate tlačidlo „+1“, príslušné informácie sa prenesú aj priamo do serveru Google, a tam sa uložia. Informácie budú ďalej zverejnené na Google+, a tam sa zobrazia vašim kontaktom, Informácie o účele a rozsahu zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Google, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Googleo ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Keď nechcete, aby Google priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku priamo vášmu profilu na Google+, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Google+. Načítaniu pluginov Google môžete zabrániť aj úplne s Add-Ons pre svoj prehliadač, napr. pomocou blokovača skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).