Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 233 418 321 alebo použite FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ochrana osobných údajov

Internetový portál spoločnosti FlixMobility GmbH, ako aj v ňom integrovaný rezervačný portál (ďalej označovaný iba ako „internetová stránka“), je prevádzkovaný spoločnosťou FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov (ďalej označovaný ako „FlixMobility“ alebo „my“). Dávame si veľmi záležať na ochrane Vašich osobných údajov. Ochrana osobných údajov má v spoločnosti FlixMobility GmbH veľký význam, a preto sa pri zhromažďovaní, spracovaní a využívaní osobných údajov prísne pridržiavame zákonných podmienok Nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov a zákona Spolkovej republiky Nemecko o ochrane osobných údajov.

1.   Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov sa realizuje na základe nasledujúcich právnych predpisov:

1.1 Zmluvný vzťah podľa čl. 6 ods. 1 písm. b Základného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako „DS-GVO“)

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo) podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za účelom zmluvnej realizácie objednávok cestovného lístka, na výkon prepravných služieb a na účely vytvorenia zákazníckeho konta alebo v rámci iných predzmluvných opatrení.

Telefónne číslo, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, si uložíme na účely kontaktovania Vás v prípade omeškania spoja alebo na účely informácie o zmenách v harmonograme cesty. Pre požadované spracovanie platieb sú príp. potrebné aj ďalšie údaje: Ak chcete za objednanú platbu platiť kreditnou kartou, potrebuje od Vás spoločnosť FlixMobility Vaše celé meno, emailovú adresu, ako aj údaje o Vašej kreditnej karte.

1.2 Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DS-GVO

Na realizáciu správnych činností (IT, zákaznícky servis, účtovníctvo atď.) a na účely efektívnejšej organizácie internej správy nášho koncernu, budú tieto požadované údaje postúpené spoločnosti FlixMobility GmbH. Okrem toho spracúvame nevyhnutné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) a príp. písm. b) GDPR pre nasledujúce účely:

  • Údaje, ktoré sú uložené za účelom splnenia tejto zmluvy a uskutočnenia prepravy, sa poskytnú prepravnej autobusovej spoločnosti alebo inej tretej osobe (napríklad poskytovateľom IT, prepravy, zákazníckemu servisu, zasielateľovi emailového a tlačeného newslettera a spoločnosti vykonávajúcej spracovanie platieb) v rámci registrácie a uskutočnenia nákupu lístkov iba v nevyhnutnom rozsahu. V oprávnených prípadoch (napríklad pri poškodení alebo poruche autobusu) si vyhradzujeme právo, poskytnúť tieto osobné údaje aj príslušnému partnerskému vykonávateľovi prepravy. Poskytnuté údaje smú byť našimi partnermi použité výhradne iba na splnenie svojich povinností a úloh a nie na iné účely. Pokiaľ ide o spracovanie objednávok, uskutočňuje sa toto spracovanie v súlade s predpismi pre spracovanie objednávok podľa čl. 28 DS-GVO.
  • Okrem spracovania objednávok cestovných lístkov používa spoločnosť FlixMobility GmbH Vaše údaje aj na reklamné účely a pre prieskum trhu a verejnej mienky, aby sme vás mohli poštovými zásielkami alebo prostredníctvom newslettra informovať o ponukách a novinkách, ktoré sú ušité priamo na mieru Vašim záujmom. Na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DS-GVO vykonávame vyhodnocovanie reklamy za účelom reklamného oslovenia, ktoré je na mieru ušité záujemcom. Spracovanie vašich údajov pre reklamné účely, prieskum trhu a verejnej mienky, ako aj pre vyhodnocovanie reklamy, môžete písomne kedykoľvek odvolať – zaslaním správy na adresu spoločnosti FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov alebo emailom na adresu data.protection@flixbus.com.
  • V rámci spracovania platby sa Vaše údaje prípadne poskytnú nasledujúcim sprostredkovateľom platby. Číslo kreditnej karty alebo iných bankových údajov spoločnosť FlixMobility GmbH neukladá a poskytuje ich priamo spracovateľovi platby:
    • Spracovanie platby prebieha prostredníctvom nášho partnera Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Za účelom prevencie a ochrany pred zneužitím poskytujeme nášmu partnerovi, spoločnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam, aj Vašu IP-adresu. Vaša IP-adresa sa pritom uloží v spoločnosti Adyen BV. Všetky údaje sa zasielajú zašifrované.
    • Platobné metódy: Kreditkarta, Giropay a iDeal sú spracované spoločnosťou Heidelnerger Payment GmbH so sídlom na Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Okrem toho príde s Vašimi platobnými údajmi do kontaktu aj spoločnosť PAY.ON AG so sídlom v Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Mníchov. Spoločnosť Heidelberger Payment GmbH je platobný inštitút v zmysle Zákona o dohľade nad spracovaním platieb (ďalej ako „ZAG“) a je registrovaná na Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registračné číslo: 122914).
    • V prípade platobnej metódy Paypal sa platba spracuje prostredníctvom spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. posch., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti Paypal, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Paypal.

1.3 Súhlas podľa č. 6 ods. 1 písm. a DS-GVO

V prípade, ak si ako druh platby zvolíte inkaso, udeľujete v rámci svojej objednávky cestovného lístka súhlas so spracovaním a postúpením Vašich osobných údajov (meno, adresa, dátum narodenia, emailová adresa a číslo účtu), ako aj údajov súvisiacich s objednávaním cestovného lístka za účelom kontroly identity, bonity a výkonu tejto zmluvy, spoločnosti RatePAY GmbH so sídlom Schlüterstr. 39, 10629 Berlín. Týmto postupujeme spoločnosti RatePAY svoje platobné pohľadávky. Všetky podrobnosti nájdete v dodatočných Všeobecných obchodných podmienkach a v oznámení o ochrane osobných údajov pre splátkové platby RatePAY.
 

2.  Prihlasovacie meno / zákaznícke konto

U nás máte možnosť založiť si svoje osobné konto. V zákazníckom konte chránenom heslom môžete pohodlne spravovať svoje objednávky a zanechať údaje k Vašim budúcim jazdám.

Všetky polia, ktoré sú označené ako povinné (*), ktoré obsahujú osobné údaje, sa použijú pre spracovanie používateľského účtu. Potrebujete k tomu iba emailovú adresu. Týmto si overíme Vašu identitu. V rámci registrácie môžete dobrovoľne uviesť aj svoje meno, adresu alebo číslo bankového účtu.

Tieto údaje sa použijú tak pre vytvorenie faktúry, ako aj pre funkciu automatického vyplnenia budúcich objednávok. Okrem toho sem môžete dobrovoľne uviesť aj svoje telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade meškania alebo zmeny priebehu jazdy.

V prípade, ak k tomu dáte súhlas, môžete pomocou funkcie „zostať prihlásený“ ukladať na svojom počítači Cookies, ktoré slúžia na to, aby ste sa pri nasledujúcich návštevách našej internetovej stránky nemuseli opätovne prihlasovať. Túto funkciu nebudete mať k dispozícii, ak ste v nastavení Vášho prehliadača deaktivovali ukladanie takýchto Cookies.

Svoje zákaznícke konto – a tým pádom aj uložené osobné údaje – môžete kedykoľvek aktualizovať alebo zmazať.

Vymazanie sa netýka osobných údajov, ktoré sú potrebné za účelom vykonávania zmluvy, a to po dobu zákonnej povinnosti uchovávania týchto údajov.
 

3.  Newsletter

Emailovú adresu, ako aj získané osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní lístka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, využívame na komunikáciu s Vami (napr. servisné hlásenia, systémové správy, emaily na účely potvrdenia Vašej registrácie, na sprostredkovanie informácií o používateľskom účte, informácie o Vašich lístkoch a cestách alebo Vašom cestovateľskom profile). 

Ak v súvislosti s objednávkou alebo cestou od Vás získame Vašu emailovú adresu, použijeme ju, okrem toho podľa § 7 ods. 3 UWG, aj na to, aby sme Vám emailom pravidelne zasielali ponuky podobných produktov z nášho sortimentu, aké ste si už v minulosti zakúpili. Súhlas na použitie Vašej emailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu unsubscribe@flixbus.com alebo kliknutím na odhlasovací odkaz Newslettra. 

Ak ste sa pomocou nášho prihlasovacieho formulára registrovali na odber Newslettera, prebehne prihlásenie na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Použitie Vašej emailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na unsubscribe@flixbus.com alebo kliknutím na odhlasovací odkaz Newslettera.
 

4.  Bezpečnosť údajov

Súkromnú sféru používateľov a návštevníkov našej internetovej stránky a prepojených systémov ochraňujeme pomocou technických a organizačných opatrení. Aby sme zaručili bezpečný prenos osobných údajov, používame šifrovací protokol TLS (ako základný proces šifrovania používame RSA-2048 pre Public-Key infraštruktúru). Tento proces sa úspešne používa v celej sieti World Wide Web. Zašifrujú sa ním všetky osobné údaje (meno, adresa, platobné údaje atď.) a tým pádom sa po internetovej sieti bezpečne prenášajú. Podľa symbolu (uzatvorený visací zámok) na spodnej lište okna Vášho prehliadača zistíte, že sa pohybujete v bezpečnej oblasti.

5.  Prenos údajov do tretích štátov

Spracovanie údajov prebieha zásadne v Spolkovej republike Nemecko alebo v členských štátoch Európskej únie. V prípade, ak je v určitých situáciách plánované spracovanie údajov v tretích krajinách, takéto spracovanie sa zrealizuje iba vtedy, ak Európska komisia podľa článku 45 DS-GVO a podľa štandardných zmluvných doložiek Európskej únie skonštatovala primeranosť úrovne ochrany osobných údajov v týchto krajinách.
 

6.  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to nutné pre splnenie príslušných zmluvných účelov (napr. pre splnenie zmluvy, na reklamné účely) a pre splnenie obchodných a daňových uchovávacích povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c DS-GVO a § 257 ods. 1 Obchodného zákonníka Spolkovej republiky Nemecko (HGB) a § 147 ods. 2 Pracovného zákonníka.


7.  Kontaktné údaje zodpovedných osôb

Zodpovednou osobou pre spracovanie osobných údajov je spoločnosť FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov, emailová adresa info@flixbus.sk, zastúpená konateľmi: André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.
 

8.  Právo na informácie a podanie sťažnosti

Podľa ustanovení GDPR máte právo na bezodplatné podanie informácií o Vašich uložených osobných údajoch, ako aj právo na ich prípadnú opravu, zmazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR) a námietku voči uloženiu Vašich údajov. V tomto prípade sa, prosím, obráťte na spoločnosť FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mníchov alebo nám pošlite email na adresu data.protection@flixbus.com.       

Nášho dozorného úradníka pre spracovanie osobných údajov môžete kontaktovať na emailovej adrese data.protection@flixbus.com.

Okrem toho máte právo na vyjadrenie sťažnosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, ktorú smerujte na príslušný orgán dozoru.

9. Použitie Cookies

Návštevou našej internetovej stránky sa do Vášho prehliadača ukladajú informácie vo forme Cookies (malé textové údaje). Tieto obsahujú údaje o vašom prehliadaní a využívaní internetovej stránky (identifikačné číslo, dátum návštevy atď.). Používaním Cookies Vám uľahčujeme používanie našich online ponúk pomocou rozličných servisných funkcií (ako napríklad opätovné rozpoznanie predchádzajúcich návštev) a tým pádom môžeme internetové ponuky lepšie prispôsobiť Vašim osobným požiadavkám. Ukladanie Cookies môžete kedykoľvek prerušiť a už uložené Cookies zmazať, ak vo Vašom prehliadači vykonáte príslušné nastavenia. Pomocné funkcie prevažnej väčšiny prehliadačov Vám vysvetlia, ako môžete vykonať tieto nastavenia. V prípade, ak však nebudete Cookies akceptovať, môže to ovplyvniť servisné funkcie internetových ponúk. Preto by sme vám radi odporučili nechať funkciu Cookies aktívnu.

Okrem toho využívame Cookies od tretích strán pre presmerovacie a marketingové technológie na optimalizáciu našich internetových ponúk, ako aj na marketingové účely zamerané na potreby jednotlivých návštevníkov. Správanie sa pri surfovaní po internetových stránkach sa analyzuje na základe algoritmu, aby sa Vám následne mohli ukazovať cielené produktové odporúčania na základe Vášho správania sa, vo forme reklamných bannerov, príp. reklamné znázornenia na internetových stránkach tretích subjektov. Pseudonymizované užívateľské profily sa bez špeciálneho výslovného súhlasu dotknutej osoby neevidujú spolu s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Všetky potrebné informácie o tom, ako to možno na množstve internetových prehliadačov uskutočniť, nájdete na nasledujúcich internetových stránkach: youronlinechoices, Network Advertising Initiative a/alebo Digital Advertising Alliance. Nájdete tam aj údaje o tom, ako môžete na svojom počítači zmazať Cookies, ako aj všetky informácie o Cookies.

9.1 Google AdWords

Za účelom optimalizácie našej internetovej ponuky, ako aj pre produktové odporúčania, používame technológie spoločnosti Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, „Google“) na vytvorenie pseudonymizovaných užívateľských profilov správania sa pri prehliadaní internetových stránok pre marketingové účely. Za týmto účelom môžu byť použité Cookies, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa pri opätovnej návšteve. Správanie sa pri surfovaní po internetových stránkach sa analyzuje na základe algoritmu, aby sa vám následne mohli ukazovať cielené produktové odporúčania na základe vášho správania sa, vo forme reklamných bannerov, príp. reklamné znázornenia na internetových stránkach tretích subjektov. Pseudonymizované užívateľské profily sa bez špeciálneho výslovného súhlasu dotknutej osoby neevidujú spolu s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Kedykoľvek môžete odvolať súhlas na vytvorenie pseudonymizovaných užívateľských profilov pre internetové reklamné či zobrazovacie účely, kliknutím na tento link: https://www.google.de/settings/ads. Ďalšie informácie k reklame zameranej a záujmy návštevníka nájdete na stránke http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.2 Facebook Custom Audiencies

Táto internetová stránka využíva Retargeting-Pixel Custom Audiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocou technológie Remarketing-Pixel môže Facebook návštevníkov našej internetovej stránky využiť ako cieľovú skupinu pre reklamy Facebook-Ads. Za týmto účelom sa na Vašom počítači ukladajú Facebook-Cookies. Ďalšie informácie o rozsahu a účelu získavania údajov a ich ďalšieho spracovania a využívania sociálnou sieťou Facebook, ako aj možnosti ich nastavenia slúžiace na ochranu Vašej súkromnej sféry, nájdete v Opatreniach na ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook, na stránke https://facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings. Využívanie funkcie Custom Audiencies môžete kedykoľvek vypovedať na stránke http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ alebo ich vypovedať ako užívateľ Facebook-Konta tu.

9.3. Google Analytics

Internetová stránka využíva Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používajú Cookies – textové údaje, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu Vášho užívania internetovej stránky. Okrem toho používa táto internetová stránka klienta Google AMP Client ID API, aby pomocou Google Analytics mohla prepojiť aktivity používateľa na AMP-stránkach s tými ktoré vykonal na stránkach, ktoré nie sú AMP. Google Trackingcodes tejto internetovej stránky používajú funkciu „_anonymizeIp()“. Tým pádom sa IP-adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátov Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore ďalej spracuje iba veľmi krátko, čo vylučuje priamu priraditeľnosť ku konkrétnej osobe. Úplná IP-adresa sa na server spoločnosti Google v USA prenesie a tam skráti iba vo výnimočných prípadoch. Na objednávku prevádzkovateľa tejto internetovej stránky využije spoločnosť Google tieto informácie na to, aby mohla vyhodnotiť Vaše používanie tejto stránky, aby mohla vytvoriť správy a reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby mohla prevádzkovateľovi internetovej stránky poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním internetovej stránky a využívaním internetu. IP-adresa, ktorú Váš internetový prehliadač sprostredkoval v rámci Google Analytics, sa nespojí so žiadnymi inými údajmi od spoločnosti Google. Pomocou príslušných nastavení Vášho internetového prehliadača môžete upraviť ukladanie súborov Cookies; avšak tu by sme Vás radi upozornili, že v tomto prípade nemusia byť niektoré funkcie tejto internetovej stránky dostupné v plnom rozsahu. Okrem toho môžete upraviť a prípadne zrušiť zhromažďovanie údajov, ktoré sa týkajú využívania internetovej stránky na základe súborov Cookies (vrátane vašej IP-adresy) v spoločnosti Google, ako aj zabrániť spoločnosti Google, aby tieto údaje spracovávala. Stačí, ak si stiahnete a nainštalujete Plug-In internetového prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcom linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.4 adjust

Táto webstránka/aplikácia používa okrem iného aj analytickú technológiu „adjust“ spoločnosti adjust GmbH („adjust“). V rámci analýzy využíva adjust aj IP a Mac adresy používateľa, ktoré však používa výhradne anonymizovane. Vďaka tomu nie je možné spätné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Používaním tejto webstránky/aplikácie na analytické účely súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré týmto hore uvedeným spôsobom anonymizovane zozbierame, a ktoré použijeme na vyššie uvedený účel. Zhromažďovanie a ukladanie údajov prostredníctvom adjust môžete kedykoľvek vypovedať s účinkami do budúcnosti. Ak tak chcete urobiť, kliknite na nasledujúci odkaz: https://www.adjust.com/opt-out/https://www.adjust.com/opt-out/.

9.5 Webtrekk

Pre štatistické vyhodnotenie internetových stránok používame technológie spoločnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín. Pomocou služieb spoločnosti Webtrekk zhromažďujeme štatistické údaje o využívaní našich internetových ponúk. Spoločnosť Webtrekk GmbH je TÜV-certifikovanou spoločnosťou v oblasti Web Controlling. Spoločnosť je obzvlášť certifikovanou pre zhromažďovanie a spracovanie tracking-údajov a preverenou na ochranu osobných údajov. V rámci využívania tejto internetovej stránky sa zhromažďujú a vyhodnocujú informácie, ktoré sprostredkúva váš internetový prehliadač. Deje sa to pomocou technológie Cookie a takzvaných pixelov, ktoré sú integrované do každej internetovej stránky. Je pritom vylúčená možnosť priradenia ku konkrétnej osobe, a to po celý čas. Takto zhromaždené údaje slúžia na vytvorenie anonymných užívateľských profilov, ktoré tvoria základ internetových štatistík. Údaje, ktoré sú zhromažďované na základe technológie spoločnosti Webtrekk, nebudú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby použité na osobné identifikovanie užívateľa týchto internetových stránok a nebudú počas celého trvania vedené spolu s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.
Zhromažďovanie údajov a ich uloženie spoločnosťou Webtrekk môžete kedykoľvek vypovedať s účinkami do budúcna. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti Webtrekk nájdete na stránke: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.6 AdClear Kampagnentracking

Za účelom zhromažďovania štatistických údajov pre trackovanie kampaní používame služby spoločnosti AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín („AdClear“), aby sme tým mohli optimalizovať a prispôsobiť príslušnú ponuku pre našich zákazníkov. K tomuto používame tiež Cookies. Údaje sa zhromažďujú výhradne vo forme pseudonymov. Osobné údaje sa nezasielajú do spoločnosti AdClear. Spoločnosť AdClear GmbH je inštitútom TÜV Saarland certifikovaná na ochranu osobných údajov v oblasti systémov trackovania kampaní.
Ak vypovedáte zhromažďovanie údajov prostredníctvom trackovania kampaní spoločnosťou AdClear, nasadíme príslušný súbor Cookie s názvom „adclearoptout“.
Nevypovedali ste zhromažďovanie údajov spoločnosťou AdClear.
Vypovedať zhromažďovanie údajov spoločnosťou AdClear.

9.7 Adtriba

Na tejto webstránke sa pomocou technológií spoločnosti AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) zhromažďujú a ukladajú údaje, z ktorých sa za použitia pseudonymov vytvárajú používateľské profily. Tieto používateľské profily slúžia na analýzu správania sa návštevníkov a vyhodnocujú sa na účely zlepšenia a lepšieho smerovania našej ponuky. Na tento účel sa používajú súbory Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do koncového zariadenia návštevníka webstránky a umožňujú tým jeho opätovné rozpoznanie pri ďalšej návšteve. Pseudonymizované používateľské profily sa bez špeciálneho výslovného súhlasu dotknutej osoby neevidujú spolu s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

9.8 Tapad

Nad rámec aplikácie a Podávanie správ naprieč zariadeniami

Táto webstránka zhromažďuje a využíva informácie nad rámec aplikácie a zariadenia na účely vyhotovenia správ. Webstránka nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii akejkoľvek jednotlivej osoby, ani aplikácie či zariadenia. Webstránka používa špeciálne technológie na sledovanie používateľov naprieč aplikáciami a zariadeniami, vrátane synchronizácie súborov Cookies a ID.

9.9 AB Tasty

Okrem toho používa táto internetová stránka aj internetové analytické služby AB Tasty od spoločnosti AB TASTY SAS, ktoré sa používajú na skúšky a testy A/B a Multivariate. Táto služba využíva Cookies, aby na internetovej stránke identifikovala návštevníka a aby analyzovala využívanie tejto internetovej stránky. Cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Viac informácií o tom, ako spoločnosť AB Tasty spracováva vaše údaje, nájdete na stránke https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na tejto stránke nájdete aj návod, ako môžete trackovanie kedykoľvek deaktivovať.

9.10 Hotjar

Na zlepšenie užívateľských skúseností používame na našich internetových stránkach aj softvér od spoločnosti Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Pomocou tohto softvéru môžeme merať a vyhodnocovať správanie sa používateľov (pohyby myši, kliknutia, zadania na klávesnici, scrollovanie atď.) na našich internetových stránkach. Na tento účel slúžia Cookies na koncových zariadeniach používateľa a môžu sa ukladať aj údaje používateľov, ako napríklad informácie o prehliadači, operačnom systéme, času strávenom na internetovej stránke atď. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Hotjar, nájdete na stránke http://www.hotjar.com/privacy. Na stránke https://www.hotjar.com/opt-out môžete kedykoľvek vypovedať súhlas s používaním služieb spoločnosti Hotjar.

9.11 Snowplow

Táto webstránka/aplikácia používa Snowplow Opensource, technológiu analýzy spoločnosti Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Spojené kráľovstvo). Pomocou technológie analýzy získavame štatistické údaje o využívaní našich internetových ponúk. V rámci využívania týchto webstránok sa zhromažďujú a vyhodnocujú informácie, ktoré sprostredkúva váš internetový prehliadač. Deje sa to pomocou technológie Cookie a takzvaných pixelov, ktoré sú integrované do každej internetovej stránky. Takto zhromaždené údaje slúžia na vytvorenie anonymných používateľských profilov, ktoré tvoria základ internetových štatistík. Pomocou príslušných nastavení softvéru Vášho internetového prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov Cookies; avšak tu by sme Vás radi upozornili, že v tomto prípade nemusia byť niektoré funkcie tejto internetovej stránky dostupné v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti FlixMobility zabrániť zhromažďovaniu údajov získaných na základe súborov Cookie a týkajúcich sa vášho používania webstránky, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou FlixMobility tým, že podáte odpor na nasledujúcom odkaze: data.protection@flixbus.com


10. Social Plugins

Naša internetová stránka používa Social Plugins sociálnych sietí Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA , Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA a Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,CA 94025 USA.

Pluginy sa nachádzajú na našej produktovej stránke a vo východiskovom stave sú deaktivované. Kliknite na príslušné tlačidlo a následne budete v novom okne vyzvaný/á na prihlásenie sa k poskytovateľovi služieb sociálnych médií. V tomto prípade sa na Váš počítač uloží súbor Cookie. Ak nezakliknete tlačidlo alebo ak nie ste prihlásený/á do sociálnej siete, neuložia sa na váš počítač žiadne súbory Cookie.

Ak ste užívateľom príslušnej sociálnej siete, ak ste prihlásený/á a kliknete na tlačidlo, sprostredkujú sa tieto informácie na Váš profil príslušnej sociálnej siete. Ak komunikujete s Pluginom, napríklad ak stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, sprostredkuje sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo na sociálnu sieť, kde sa aj uloží. Účel a rozsah získavania údajov a ich ďalšieho spracovania a užívania poskytovateľom, ako aj Vaše s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany Vašej súkromnej sféry, si prosím prečítajte v Informáciách k ochrane osobných údajov nasledujúceho poskytovateľa: