Ak máte ťažkosti s touto webovou stránkou, zavolajte nám na +421 239183087 alebo použite FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Je uhlíkovo neutrálna autobusová doprava možná?

Chráňte životné prostredie s FlixBusom a atmosfair

Príspevky FlixBus – ako to funguje?

Pri online rezervácii v predajni s lístkami potom, čo ste si vybrali európsku cestu, jednoducho kliknite na políčko „CO2 kompenzácia“. Potom sa na základe trvania a vzdialenosti vypočíta množstvo emisií CO2 z cesty. Vypočítaná suma je automaticky pripočítaná k cene lístka. Váš environmentálny príspevok je približne 1 – 3 % pôvodnej ceny za cestu. 

Cestuj zeleno! Je to lepšie pre životné prostredie...

Autobusy FlixBus sú preukázateľne efektívnejšie, pokiaľ ide o spotrebu paliva, a produkujú mimoriadne málo skleníkových plynov. Samozrejme je ťažké jazdiť bez toho, aby sa nevyprodukovali žiadne emisie CO2, a to aj v najekologickejšom autobuse. So zreteľom na túto skutočnosť ponúkame vďaka našej spolupráci s organizáciou Climate Partner každému z cestujúcich možnosť vyrovnať vplyv cesty s FlixBusom na klímu pri rezervácii cesty. Podľa princípu systému obchodovania s emisnými kvótami dostanete pri rezervácii možnosť dobrovoľného environmentálneho príspevku , ktorý sa investuje do projektov na ochranu klímy a ktorý kompenzuje rovnaké množstvo emisií CO2.

A takto sú využívané vaše kompenzačné príspevky

Svojím FlixBus príspevkom na ochranu klímy financujete v atmosfair projekt „Energeticky účinné sporáky“ v Rwande, ktorý akreditovala OSN a ktorý bol vyznamenaný Gold Standard. Tieto účinné sporáky prispievajú k tomu, že pri varení sa v porovnaní s rozšírenými tradičnými ohniskami vo vidieckej Rwande spotrebuje približne o 80 % menej dreva. Projekt tak pomáha zachovať lesy na mieste, ktoré sú medzi iným životným priestorom posledných horských goríl na svete, a prispieva tak ku globálnej ochrane klímy. Projekt navyše podporuje udržateľný rozvoj Rwandy, čo je krajina, ktorá sa z dôvodu svojho sociálno-ekonomického stavu považuje za jednu z najmenej rozvinutých krajín sveta. Projekt má cenný prínos pre obyvateľov na mieste, napr.:

  • Dotácie pre každý sporák „Modell Save80“ pre rodiny na mieste
  • Vyššia kvalita života vďaka zníženiu nákladov a časovým úsporám pri obstarávaní dreva na kúrenie
  • Lekárske štúdie dokazujú lepšiu funkčnosť pľúc používateľov


A tatko budú tvoje príspevky v roku 2016 využité

Vďaka vášmu príspevku na ochranu klímy podporujeme v roku 2016 projekt veternej energie na ostrove Aruba v Karibiku. V rámci neho sa financuje výstavba a údržba veterných turbín ako alternatívneho a udržateľného zdroja energie. Veterný park na ostrove je dôležitý priekopnícky projekt pre celú oblasť Karibiku na využívanie regionálnej, obnoviteľnej energie. Investície do veternej energie zlepšujú vnútroštátnu bezpečnosť dodávok energie, prispievajú ku globálnej ochrane klímy a podporujú rozvoj udržateľného získavania energie. Okrem ochrany klímy má projekt cenný prínos aj pre obyvateľov na mieste:

  • väčšia nezávislosť od zahraničných zdrojov energie posilnením sebestačnosti regiónu,
  • posilnenie miestneho hospodárstva vytvorením nových pracovných miest pri výstavbe, prevádzke a údržbe zariadení,
  • podpora regionálnej infraštruktúry v dôsledku projektu veternej energie,
  • zlepšenie kvality miestneho ovzdušia zamedzením škodlivým látkam, ktoré doteraz vznikali pri výrobe elektrickej energie z fosílnych zdrojov energie.