Spravovať rezervácie

Storno

Nechcem už využiť svoju rezervovanú cestu. Dokedy môžem stornovať svoju rezerváciu?

Rezerváciu môžete zrušiť do 15 minút pred odjazdom.

Platím za storno poplatok?

Ak svoju cestu zrušíte do 30 dní pred dátumom odjazdu, je storno bezplatné. Potom môžeme účtovať poplatok za storno. Po zrušení rezervácie bude vystavená poukážka. Poukážka platí 12 mesiacov a vystavená je na cenu vašej rezervácie s prípadným odpočítaným poplatkom za storno.

FlixBus stornoval moju cestu z dôvodu prevádzkových zmien:

Snažíme sa zamedziť prevádzkovým zmenám vždy, keď to je možné. Ak FlixBus musí zrušiť vašu cestu, upozorníme vás na to. Nahradíme vám cestovné za stornovanú cestu a vrátime vám plnú sumu ceny lístka podľa našich zmluvných podmienok.

Kliknite na „Stornovať rezerváciu“ a pozrite si naše dostupné online spôsoby náhrady cestovného.

Zmena

Môžete zmeniť tieto informácie vo svojej rezervácii:

  • Čas alebo destinácia cesty*
  • Meno cestujúceho
  • Telefónne číslo
  • Nadpočetná batožina
  • Nadrozmerná batožina

*Keď chcete zmeniť čas odjazdu alebo destináciu, musíte najprv stornovať časť cesty, ktorú chcete zmeniť. Potom dostanete poukážku v hodnote lístka zníženej o prípadné poplatky za storno. Túto poukážku môžete potom použiť na rezerváciu novej cesty (do políčka poukážky zadáte číslo poukážky a kliknete na tlačidlo „Uplatniť“). Poukážka platí 12 mesiacov.

Dokedy môžem zmeniť svoju rezerváciu?

Rezerváciu môžete zmeniť do 15 minút pred odjazdom.

Účtuje sa za zmenu rezervácie poplatok?

Malé preklepy môžete opraviť bezplatne.* Môžete zmeniť aj meno cestujúceho. Zvyčajne to ide bezplatne. Ak však bude cesta drahšia ako v deň pôvodnej rezervácie, budete musieť zaplatiť rozdiel medzi rezervovanou cenou a novou cenou lístka.

Na zmeny času odjazdu alebo destinácie cesty sa vzťahujú pravidlá pre storno. Ak svoju cestu zmeníte menej ako 30 dní pred odjazdom, odpočíta sa od hodnoty poukážky poplatok za storno.

Keď si chcete rezervovať nadpočetnú alebo nadrozmernú batožinu po zakúpení lístka, platí sa poplatok. Môžete pridať jeden kus nadpočetnej a nadrozmernej batožiny na osobu.

*Preklepy, ktoré si vyžadujú viac ako pár rýchlych opráv, sa môžu považovať za zmenu mena a vzťahujú sa na ne príslušné poplatky.

Kde môžem stornovať alebo zmeniť svoju rezerváciu?