Udržateľná a smart mobilita: Flix uvádza na trh prvé medzinárodné autobusy na bioplyn

29/06/2021

Tlačová správa 29/6/2021

 

FlixMobility, popredná spoločnosť zameraná na technologickú mobilitu, ktorá je intermodálna a udržateľná, podniká ďalší krok k ekologickejšej budúcnosti cestovania: Od 1. júla budú medzi Amsterdamom a Bruselom a medzi Štokholmom a Oslom jazdiť prvé medzinárodné autobusy na bioplyn. Autobus medzi Holandskom a Belgickom bude poháňaný stlačeným plynom (Bio-CNG) a bude ho vyrábať spoločnosť Iveco, zatiaľ čo autobus značky Scania medzi Švédskom a Nórskom bude poháňaný skvapalneným bioplynom (LBG). Aby bolo zaručené, že tieto autobusy tankujú iba bioplyn, ktorý je čo najšetrnejší pre klímu, FlixBus spolupracuje s poskytovateľmi plynu OG (OrangeGas) a Gasum.

 

André Schwämmlein, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ FlixMobility, uvádza: „Po namáhavom roku a pol, ktorý máme za sebou, začína čoraz viac ľudí znova cestovať a dopyt po autobusovej doprave stúpa. Green-tech je jadrom nášho podnikania a jedným z našich hlavných hnacích motorov udržateľnosti: Usilujeme sa o to, aby bolo oživenie cestovania udržateľné a bioplyn je určite jednou z najdôležitejších technológií, ktoré to umožňujú už dnes. “

 

Bioplyn ako riešenie vedúce k významnému zníženiu emisií v krátkodobom horizonte

 

Autobusy FlixBus, prevádzkované na pravidelných linkách, sú v súčasnej dobe v mnohých krajinách najekologickejším dopravným prostriedkom, Bio-CNG alebo Bio-LBG prinášajú veľkú šancu na ďalšie zníženie uhlíkovej stopy v rámci osobnej hromadnej dopravy. Obe technológie sú k dispozícii na veľkej časti našich európskych trás. Dostupnosť týchto palív sa v Európe rýchlo zlepšuje najmä preto, že sa EÚ rozhodla sprístupniť čerpacie stanice pre bioplyn na hlavných európskych cestných sieťach (TEN-T). Testovaním alternatívnych palív v rôznych projektoch plánuje FlixMobility lepšie porozumieť tomu, ako sú technológie vnímané autobusovými partnermi a zákazníkmi, ale tiež preskúmať prevádzkové obmedzenia, výhody a potenciálny vplyv na prevádzkové náklady.

 

Aby bolo možné tieto dva autobusy pridať do vozového parku FlixBusu, spoločnosť sa rozhodla zvoliť trasy, kde je obnoviteľný bioplyn šetrný k životnému prostrediu už k dispozícii a spolupracovala so spoločnosťami Iveco a Scania na prestavbe existujúcich modelov autobusov na bioplyn, aby ponúkla ešte vačší komfort na diaľkových trasách.

 

Mimovládna organizácia atmosfair, ktorá sa zaoberá klimatickou stratégoiu a kompenzáciami CO2, takisto overuje pôvod bioplynu a zaisťuje, aby Flix získaval čo možno najzelenší plyn. Predbežné výpočty naznačujú zníženie CO2 približne o 75 % v porovnaní s prevádzkou na naftu na linkách medzi Amsterdamom a Bruselom a medzi Štokholmom a Oslom.

Flix stavia na budúcnosti s alternatívnymi palivami

Tieto autobusy na bioplyn sú najnovším prírastkom do udržateľnej flotily Flix. V roku 2018 začal FlixBus pilotovať prvé čisto elektrické diaľkové autobusy na svete a to v Nemecku, Francúzsku a v USA. Na konci roku 2019 spoločnosť oznámila spoluprácu s nemeckou technologickou spoločnosťou Freudenberg a predstavila svoje plány na vybudovanie prvého diaľkového vodíkového autobusu. Autobus premávajúci medzi Londýnom a Dortmundom je vybavený solárnymi panelmi, vďaka ktorým môže na tejto trase ušetriť asi 7 % paliva. Všetky FlixTrain vlaky sú napájané 100% zelenou elektrinou.

 

Schwämmlein dopĺňa: „Našou víziou je ponúknuť udržateľnú mobilitu pre všetkých. Preto dnes aj v budúcnosti budeme medzi prvými, ktorí vyskúšajú nové udržateľné technológie. Spolu s našimi partnermi v oblasti autobusovej dopravy, priemyslu a mimovládnych organizácií sa neustále snažíme ďalej znižovať našu uhlíkovú stopu a pokračovať v presadzovaní transformačných zmien v sektore mobility prostredníctvom medzisektorových partnerstiev. V záujme urýchlenia procesu sa spoliehame na politickú pozornosť, investície a správne politické stimuly pre vývoj ešte väčšieho množstva alternatívnych palív a infraštruktúry. “

 

Tlačová správa v pdf